Reštaurácia

Habánsky dom

Bola otvorená v máji 2017 po rozsiahlej rekonštrukcii historického objektu, ktorý pôvodne slúžil ako obytný dom. Jeho história podľa rytiny v strešnom tráme siaha do druhej polovice 19. storočia, avšak jeho starší pôvod nemožno vylúčiť. V každom prípade ide o najstarší zachovalý objekt v obci Láb, ktorý je jedným z posledných nositeľov identity sídla.

História domu

Tento pôvodne obytný dom bol počas svojej existencie niekoľkokrát rekonštruovaný. Najväčším architektonickým zásahom bola výmena 200 ročnej nefunkčnej strechy objektu za súčasný „barokový štít“, ktorý oprávnene vzbudzuje otázky a pochybnosti o prítomnosti Habánov. Ako je známe, Habáni na naše územie začali prichádzať v 16. storočí, aby sa vyhli nútenej rekatolizácii. Ich osídľovanie nášho územia je potvrdené na rôznych miestach Slovenska, prevažne však na Záhorí. Podľa použitého stavebného materiálu a architektonických prvkov, ktoré sme mali možnosť odhaliť počas rekonštrukcie domu je zrejmé, že základy tohto domu položili práve Habáni. Našou snahou bolo uchrániť čo najviac pôvodných architektonických prvkov v záujme zachovania kultúrneho dedičstva tajomných Habánov.

Počas tridsaťročnej vojny (1618–48) utrpeli za ťažké škody za stavovských povstaní i počas tureckých nájazdov. Začiatkom 80. rokov 17. storočia boli habánske dvory tak schudobnené a vyrabované, že sa už nevládali vykupovať. Roku 1685 sa preto rozhodli že sa rozdelia a začnú hospodáriť individuálne. V priebehu nasledujúcich storočí splynuli so slovenským obyvateľstvom.

Jedálny lístok sme navrhovali s ohľadom na lokalitu, historické súvislosti a tradície nášho regiónu. Tiež sme pri jeho tvorbe mysleli na rôznorodé požiadavky našich hostí.

avada-cafe-logo-footer